Hansiephone

Play Video

(Scroll down for English)

Welkom bij de Hansiephone!

Ik ben je persoonlijk, terug pratend, levend dagboek.
Een klankbord, een luisterend oor, of je enthousiaste cheerleader als je net even dat extra zetje nodig hebt.

Je stuurt berichtjes of een spraakmemo wanneer je wil, wat je wil en zo vaak als je wil. Wanneer je even je ei kwijt wil, even wil spuien of mijn hersenspinsels over een bepaald onderwerp wil horen. Ik reageer altijd!

Denk je wel eens:

 • Ik wil m’n hersenspinsels, m’n gedachten even delen. M’n hoofd voelt soms als een dichte mist en door het eruit te praten krijg ik weer wat helderheid;
 • Ik wil even m’n ei kwijt, en ik voel me bezwaard om (weer) bij iemand aan te kloppen die ik ken;
 • Ik wil even een neutraal, openminded of enthousiast luisterend oor.
  Iemand die me aanhoort en begrijpt;
 • Ik heb niet per se een “probleem”, als in ik moet naar de psycholoog of een heel traject in, maar ik wil op een laagdrempelige manier even spuien?
 

In dat geval kan de Hansiephone wel eens iets voor je zijn!

Ik wil voor jou de ruimte creëren om je hart te kunnen luchten of je gedachten te kunnen delen.
Ik wil met plezier dat klankbord zijn!

Interesse in de Hansiephone?
Als je wil kunnen we dan eerst kort even kennismaken via een videocall (niet verplicht).
Vervolgens kan je de Hansiephone inzetten wanneer je wil en hoe vaak je wil.

Ik voeg je toe op Telegram, of stuur ik je een uitnodigingslinkje om Telegram (gratis) te downloaden op je telefoon.
Daar open ik dan een chat voor ons, onze safe space!
Neem vooral contact op als je interesse hebt, dit kan ook via Instagram.

Wat zijn de kosten?

De Hansiephone werkt op donatiebasis. Ik wil het toegankelijk en vrijblijvend houden, voor jou en voor mezelf.
Wanneer je de Hansiephone eenmalig of meerdere malen hebt gebruikt, stuur ik je in de maand dat je er gebruik van hebt gemaakt een open tikkie. Daarmee kan je dan zelf bepalen wat je het waard vond en wat je op dat moment wil of kan betalen. Ik kan je een richtlijn geven, maar het is uiteindelijk aan jou.

 

Misschien wel interesse, maar geen idee waar je over zou kunnen hersenspinselen?
De Hansiephone is een open, safe space waarin je alles mag delen wat je wil. Er zijn daarom geen regels en ik wil je ook geen richting opduwen.

Toch kan er soms een drempel zijn om zomaar open te delen over wat er in je omgaat.
Daarom heb ik wat thema’s en vragen voor je die je misschien een idee geven over waarover je zou kunnen praten:

 • Wie ben ik?
 • Hoe maak ik keuzes?
 • Doe ik dit voor mezelf of voor een ander?
 • Hoe word ik mijn eigen beste vriend?
 • Hoe weet ik of het mijn intuïtie is of mijn hoofd die me iets vertelt?
 • Hoe kan ik mijn authentieke zelf meer laten zien, zonder sociaal wenselijk te zijn?
 • Hoe verlies ik mezelf niet in mijn relatie?
 • Hoe ga ik om met tegenslagen en teleurstellingen?
 • Wat is m’n ultieme droom en wat houdt me tegen die droom te gaan leven?
 • Hoe krijg ik een betere relatie met geld?
 • Wat zijn mijn beperkende overtuigingen?
 • Waar word ik echt blij van?
 • Wat zijn mijn gewoontes en (ochtend)routines?
 

Heb je nog vragen over de Hansiephone? Aarzel dan niet om me te berichten.

Play Video

Welcome to the Hansiephone!

I’m your personal living diary that talks back. Your sounding board, a listening ear, or your enthusiastic cheerleader if you need that extra push in the right direction.

You can send messages or voice notes whenever you want, whatever you want and as much as you want.

When you just want to get something off your chest or if you want to hear my brainwaves about a certain subject. 
I’ll always respond!

Do you ever think:

 • I just want to share my brainwaves, my feelings and ideas with someone. My head is full and feels filled with thick fog sometimes. I’ll get more clarity if I talk it out;
 • I just want to get something off my chest, and I feel like a burden if I start talking to someone (again) that I already know;
 • I just want a neutral, openminded or enthusiastic listening ear. I want to feel heard and understood by what I feel or think;
 • I don’t really have a “problem” as in I need to go to a therapist or I need to take a whole coaching procedure, but I just want to steam off in an accessible way?

In that case the Hansiephone could be something for you!

In this way I want to create space for others in an accessible way to open their hearts and share their thoughts.
I’m happy to be that sounding board!

Are you interested in the Hansiephone?
If you feel like it, we can first have a short videocall to get to know each other (this is not obligated).

I’ll add you to Telegram, or I send you an invite so you can download it (for free) on your phone.
Then I’ll open a chat for us, which is going to be our safe space!
Please contact me if you’re interested, this is also possible through Instagram.

What does it cost?
De Hansiephone is donation based. I want to leave it as accessible and optional as possible, for both you and me.

When you’ve used the Hansiephone one time or more times, I’ll send you an open request to send me money at the end of that month. You can choose yourself what you think it’s worth and what you can or want to pay at that time. I could give you a suggestion, but it’s up to you.

Are you interested, but do you need help with what to share about?
The Hansiephone is an open, safe space in which you can share whatever you want. That’s why there’s no rules and I don’t want to push you in any direction.

Still there could be a threshold to just openly share what is going on in your mind.
That’s why I do have some themes / questions that could give you an idea about what to talk about:

 • Who am I?
 • How do I make decisions?
 • Am I doing something for myself or for someone else?
 • How do I become my own best friend?
 • How do I know if my intuition or my mind is speaking?
 • How can I be my most authentic self, without caring too much about others?
 • Why do I not have a relationship (yet)?
 • How do I not loose myself in a relationship?
 • How do I deal with disappointments?
 • What is my biggest dream and what holds me back to go for it?
 • How do I get a better relationship with money?
 • What are my limiting beliefs?
 • What does truly makes me happy?
 • What are my habits and (morning) routines?
 

Do you still have some questions about the Hansiephone? Don’t hesitate to send me a message!

In het kort over mij

Hannah de Maagt

hansie

Enjoying the journey without being too busy with the final destination, that’s what I try to do.
I am a free spirit and I like to figure out how to live as my true self instead of doing things that “I should do” when they don’t feel right.

I am very conscious about my inner journey. I want to face my fears, remove the blockages that are in the way of expressing myself as my true and authentic self.

Jumping and diving into the unknown is scary. But this is what makes you feel alive and what makes you grow. There will always be a beautiful surprise at the end of the black hole.
I want to walk this earth as a glowing lightbulb and I want to share that energy with others. 🙂

It’s a process. It’s a journey and not always an easy one, but an extremely awesome and beautiful one.

Hannah de Maagt

Books for inspiration

These books have supported me on my spiritual journey

My favourite mantra
Ganesha clears the obstacles and shows the path for us to move forward in life <3